• Ethereum +93.84
  $2,814.43 +3.45%
  $329247589944.44
 • Bitcoin +969.77
  $40,806.7 +2.43%
  $766242741246.26
 • DigitalCash +0.31
  $163.39 +0.19%
  $1678427048.9156
 • Cardano +0.00
  $1.39 +0.29%
  $44880291977.325
 • Ripple 0.00
  $0.7324 -0.39%
  $73232915076.6
 • Ethereum Classic +0.77
  $52.04 +1.50%
  $6701449965.097
 • Litecoin +0.12
  $144.07 +0.08%
  $9831573900.8212
 • Trigger +0.02
  $0.8080 +2.43%
  $0
 • WarpCoin +0.00
  $0.04600 +0.00%
  $0

Algotrading

⚡Algotrading

Algotrading, även känd som “black box trading” är ett modernt och utmanande sätt att investera på de olika finansmarknaderna, som namnet antyder,så förlitar sig algorithmic trading sig på automatiserade processer för att utföra sina marknadsoperationer. En algoritm, för att uttrycka det enkelt, är en uppsättning instruktioner och operationer som syftar till att lösa ett problem. För att uppnå detta använder algoritmisk handel datorer som är programmerade med exakta instruktioner, som utförs i så höga hastigheter att de skulle vara omöjliga att utföra av en människa, dessa specialiserade program kallas också handelsrobotar eller Expert Advisors (EAs) ).

Det förväxlas ofta med “automatiserad handel”, men det bör noteras att inte all algoritmisk handel anses vara automatiserad, men det mesta är det med manuella processer reserverade för långsiktig verksamhet. Dessa algoritm system definieras med hjälp av mycket exakta parametrar med avseende på postorder, upphävande och mål som ska uppfyllas. Allt eftersom antalet operationer som ett system lyckas utföra så blir även precisionen med vilket det måste fungera också viktigare.

Utöver dessa steg finns det idag olika sätt och modeller för att bli en algoritmisk trader. Ett av dessa sätt är genom den valda mäklaren, som kommer att ha ansvaret för att utföra algotrading egen handel. Vi kan också hitta metoden som kallas “För uthyrning”, där mäklaren erbjuder sina kunder de olika algoritmer som den har så att de själva kan genomföra tekniken och mäklaren tar ut en provision eller avgift för deras användning. På samma sätt krävs viss teknisk kunskap för att komma in i världen av algotrading. Den viktigaste utmaningen med denna metod är att omvandla en identifierad strategi till en datoriserad och automatiserad process.

För att uppnå detta är det viktigt att ha kunskap om datorprogrammering och därmed kunna förbereda den strategi som krävs. Även om detta också kan genomföras genom att anställa specialiserade programmerare eller prefabricerad programvara som vi kan hitta på marknaden. Det är mycket viktigt under hela processen att veta att vi måste ha oavbrutna nätverksanslutningar och tillgång till plattformen som vi ska driva för att kunna göra beställningar. När vi väl har föreslagit algoritmen måste vi ha kapacitet och tillräcklig infrastruktur för att kunna utföra ovannämnda backtesting och alla respektive tester till systemen innan de börjar fungera på de verkliga marknaderna. För att göra detta måste vi noggrant planera vart och ett av stegen som vi ska ta nedan.

Vad är Algoritmisk Trading?

Med denna metod för att köpa och sälja finansiella instrument är det som eftersträvas att generera vinster snabbt, effektivt och med hög frekvens. För detta baseras algoritmerna på olika faktorer som kan störa investerarens process, såsom marknadspris, kvantitet, tid och andra. Algoritmisk trading innebär i sin tur en mycket viktig punkt att framhäva som en av dess främsta fördelar och det är att eliminera den “mänskliga faktorn”. Istället försöker man använda strategier baserade på data och statistik, vilket kan göras med minimal tillsyn.

Så mycket så att det slutligen blir datorprogrammet som analyserar och bestämmer den bästa strategin att använda, liksom den volym det ska fungera med och andra faktorer som påverkar i handelsprocessen. Tack vare denna algoritmiska handelsmetodik utförs uppgifter på ett mer ordnat sätt, vilket i sin tur gör det möjligt att upprätthålla en mer objektiv och verklig inställning till processerna och utföra dem med större professionalism.

⚡Algotradings Bakgrund

Bakgrunden för algoritmisk handel är förknippat med början på datoråldern, som ursprungligen försökte köra enkla modeller som kan göra pris prognoser på den finansiella marknaden. Det var under 1960-talet som de nuvarande baserna skapades för att skapa dessa statistiska modeller för att hantera investerares portföljer. Under åren har många framsteg gjorts inom detta område för att uppnå en allt effektivare service. En av de viktigaste framstegen är att kunna göra backtestprocesser på hemdatorer. Den andra var automatiseringen av finansiella börser via datanätverket, vilket ger oss möjlighet att arbeta från vilken dator som helst utan att behöva ha en mäklare i börshuset för att få värdena.

Samtidigt gav den nya hastigheten som förvärvades i transaktioner upphov till nya börser och en kapacitet för bearbetning som aldrig sett tidigare. På så sätt skapas marknader som är mer utsatta för volatilitet och snabba prisfluktuationer som nästan var omöjliga att upptäcka av det mänskliga ögat. När informationstekniken växte blev det också möjligt att utföra mycket mer avancerade matematiska beräkningar i realtid och på ett mycket snabbare och mer effektivt sätt, vilket resulterade i födelsen av denna nya disciplin för algotrading.

⚡Hur Fungerar Algotrading?

För närvarande använder algoritmerna som används för detta endamål olika källor för datainmatning, såsom tillgångspriset, marknadens tillstånd och andra data som motsvarar aktiemarknadernas huvudstruktur. I grund och botten är autotrading roboten ansvarig för att automatiskt övervaka åtgärder och tillgångar för att genomföra köp- och försäljningsprocesser enligt de villkor som operatören tidigare har definierat. Denna typ av handel använder matematiska operationer med olika sofistikeringsgrader samtidigt, allt från de enklaste glidande medelvärdena till stokastiska modeller som kräver en högre och mer komplex kapacitet på beräkningsnivå för att kunna hantera en större volym datainmatning. och mer besvärliga operationer. För att börja investera i allmänhet är en av de aspekter som vi måste ta hänsyn till med vilken mäklare vi ska göra det hos och vilken plattform vi ska använda för att börja handla på marknaderna.

Algoritmisk trading använder olika handelsstrategier för att genomföra sina affärer. Trendstrategin är en av de vanligaste, här följer trender för glidande medelvärden, kanalavbrott, prisrörelser och tekniska indikatorer som är relaterade till den finansiella processen. Detta är en av de enklaste strategierna att genomföra, eftersom de inte har varit inblandade i att göra förutsägelser eller monetära prognoser för att fungera. En annan av de strategier som vanligtvis används är att implementera en algoritm som klarar av att identifiera prisskillnaderna på marknaderna för samma tillgång och därmed genomföra köp och försäljning av tillgångar mer effektivt och lönsamt.

⚡Högfrekvenshandel (HFT)

För närvarande tar högfrekvenshandel (HFT) upp majoriteten av algoritmisk handel. Vad denna metod försöker göra är att kunna placera ett stort antal order vid mycket höga hastigheter på flera marknader och med flera beslutsparametrar, alltid baserat på de tidigare angivna instruktionerna. Algoritmisk handel används i många kommersiella och investeringsaktiviteter, beroende på vilka mål som ska uppnås.

Här nämner vi några av de vanligaste situationsexemplen för att använda denna metod:

⭐ Medel- och långsiktiga investerare som använder handelsalgoritmen för att köpa aktier i stora mängder.

⭐ Kortsiktiga investerare, som drar nytta av det automatiska genomförandet av dessa operationer och den likviditet som elektronisk handel hjälper till att skapa.

⭐ Systematiska operatörer. Denna grupp inkluderar trendföljare, hedgefonder eller peer-handlare som tycker att det är mer effektivt att programmera sina egna handelsregler och låta programmet utveckla dem automatiskt.

Kort sagt kan man säga att när vi pratar om algotrading så talar vi om ett datorprogram. Detta program innehåller en grundläggande anatomi som vi måste känna till för att få ut det mesta av det. För att se detta tydligare kan vi vänja oss vid tanken på livscykeln som en grundläggande marknadsoperation innebär och därmed utveckla en del av systemet för varje fas av denna cykel. Så när vi tittar på det så kan vi identifiera tre grundläggande faser:

⭐ Marknadsundersökningsfasen, där vissa inträde kriterier och filter kommer att placeras i väntan på att vissa villkor ska inträda för att komma in på marknaden.

⭐ Ledningsfas av verksamheten medan den är öppen för marknaden. Detta kommer att göras baserat på utvecklingen av detsamma och kriterierna i systemet som anges för hantering och hantering av risker.

⭐ Den sista fasen där en serie kriterier och filter återskapas för att uppnå en effektiv utgång från marknaden. Här kommer vi att kunna uppskatta att de rörelser som vi har velat dra nytta av under hela processen redan har avslutats.

Kort sagt, tack vare dessa tre faser eller grundläggande kriterier kan vi på ett enkelt och effektivt sätt börja utveckla strukturen i vårt system för att nå vårt slutliga mål. Naturligtvis är detta mål som regel att uppnå en ekonomisk fördel genom att utföra denna verksamhet. Men det är viktigt att komma ihåg att när man gör en strategi bör man alltid tänka på det på lång sikt för att uppnå konsekvent handel, eftersom vinsterna måste vara konstanta över tid.

⚡Bästa Algotrading Mäklare

Att handla med volatiliteten på nuvarande marknader kan vara en utmaning även för de mest erfarna algotraders, just därför är det är mycket viktigt att välja en algotrading mäklare som du kan lita på och känna dig trygg hos. Även om riskerna med att vara aktiv på den finansiella marknaden är en del av handeln, kan det hjälpa dig att minimera risker och optimera din handel genom att få en mäklare som ger erfarenhet och kvalitet. Nu, om du är nybörjare, finns det några grundläggande och viktiga faktorer som du bör tänka på när du väljer din algotrading mäklare.

Här nedan hittar du information om de viktigaste egenskaperna som du bör ta hänsyn till:

⭐ Ledande Mäklare: Välj en algotrading mäklare som har ett gott rykte över hela världen och en hög prestanda och innovation.

⭐ Bana: Med tillit och anseende utgör de tillsammans de väsentliga egenskaperna som du måste ta hänsyn till när du gör ditt val.

⭐ Reglering: Se till att din algo trading mäklare är reglerad och bemyndigad av behöriga organ att utföra sin verksamhet.

⭐ Resurser: Många algo trading mäklare erbjuder sina kunder tillgång till en mängd utbildningsmaterial, nyheter, verktyg och mer som kan hjälpa dig i handelsprocessen.

⭐ Support: Det är viktigt att algo trading mäklaren du väljer har olika kontaktpunkter för kundtjänst, ju fler kanaler och timmar, desto bättre blir det när du behöver svar på frågor eller få hjälp.

Idag erbjuder de flesta algotrading mäklare möjligheten att automatisera strategier, utom kanske några av de mer traditionella som banker. Detta beror också på att fler och fler plattformar ger investeraren möjlighet att arbeta med algoritmisk handel på ett eller annat sätt. För närvarande bearbetas algoritmiska handelssystem mestadels på Metatrader 4 plattformen, men även om det är den mest använda plattformen över hela världen är det inte den enda som finns. Samma sak händer med mäklare, ForexTB exempelvis klassificeras över hela världen som en av de bästa att använda med den plattformen och därmed få ut det mesta av det. Denna mäklare har världsomfattande rykte att vara en av de mest seriösa, pålitliga och reglerade på marknaden.

Det finns också andra algotrading mäklare för att utföra denna typ av operation, till exempel XTB, som erbjuder flera plattformar genom vilka du kan fungera. Libertex, RoboForex och XM är också andra mäklaralternativ att överväga.

⚡Hur blir jag en Algotrader?

Det första vi behöver för att bli en algotrader är en mäklare och en plattform. I sin tur finns det en serie steg som experter rekommenderar att följa för att lyckas med finansiell verksamhet. För att uppnå denna framgång är det viktigt att förstå vikten av att följa denna uppsättning regler som har fastställts. I första hand måste vi utforma designen av systemet, som definierar alla parametrar som vi vill att vår algoritm ska ta hänsyn till. Här kommer vi att ange vilken information vi behöver, vilken produktion som kommer att genereras och alla andra operativa detaljer som rör frågan. När detta väl har definierats kan vi utföra den andra instansen, där algoritmen skrivs och villkoren är fastställda för att systemet ska kunna fatta olika beslut.

I denna andra fas är det bäst att skriva algoritmen på ett så konkret sätt som möjligt och inte ignorera några viktiga detaljer. Efter att ha fastställt detta måste implementeringen av algoritmen genomföras, som översätts som kodning på något programmeringsspråk. Detta språk beror till största delen på plattformen som vi ska använda för att utföra det. Som ett tredje steg, och det viktigaste av allt, har vi det som kallas ”Backtesting”. I denna fas utförs alla tester och kontroller av hur algoritmen skapas innan den implementeras på den verkliga marknaden. Det är också där du kan utföra modifieringar som anses nödvändiga eller finjustera vissa parametrar som lämnade oss missnöjda. Tack vare detta steg kommer vi att kunna få en närmare bild av lönsamheten och effektiviteten i vårt system och kunna analysera i vilka marknadssituationer det är bekvämare att använda det.

En annan av de starka informativa uppgifter som vi kan få genom backtesting är den maximala förlust som kan genereras, eller som det vanligtvis kallas, den maximala neddragningen. Det viktiga här är att fastställa den marginal som systemet kan ha för att inte ta emot ett marginalanrop. När vi har gjort backtesten kommer plattformen som vi använder att ge oss en detaljerad rapport om den totala utvecklingen av vår verksamhet. I allmänhet kommer detta att återspeglas runt ett diagram som syftar till att visa oss den erhållna vinstkurvan. Vi kommer också att kunna uppskatta saldot på vårt konto när vi samlar alla de åtgärder som utförs av systemet.

En av de värderingar som visas kommer faktiskt att vara avseende lönsamheten som vi har lyckats uppnå med vår verksamhet. Det vill säga andelen slutbalans som erhållits från startbalansen. Men inte bara dessa uppgifter är relevanta att observera, det är också nödvändigt att ta hänsyn till andra grundläggande faktorer som trenden. Slutligen kommer vi till det fjärde steget där vi måste ta hand om att sätta vår algoritm i praktiken på en verklig marknad. Här ligger nyckeln i den hastighet med vilken orderna kommer att utföras och med vilken data kommer att tas emot. Om alla steg har genomförts effektivt kommer det att återspeglas i de resultat vi får.

⚡Fördelar och nackdelar med Algotrading

För närvarande är algoritmisk trading en av de nyaste investeringsmodellerna och uppnår stor relevans över hela världen. Vi får inte misslyckas med att ta hänsyn till att det är ett relativt nytt system och att det fortfarande kan generera ett mycket orimligt avslag hos en stor del av investerarna. Men som i alla de operationer vi utför finns det alltid risker och fördelar när du utför dem. Det algoritmiska handels systemet förblir inte utanför denna allmänna regel och här ska vi lista några av dess huvudsakliga fördelar och nackdelar med att arbeta enligt denna metod.

 

✅ Fördelar

Det gör investeringar i mycket hög hastighet och frekvens, omöjliga att uppnå av människor.

✅ Ökar vinstmöjligheterna för investeraren.

✅ Öka marknadernas likviditet.

✅ Det uppnår en mer systematisk handel tack vare frånvaron av den mänskliga faktorn under operationer, vilket helt eliminerar effekterna av känslor och fel i handelsaktiviteter.

✅ Information om den potentiella risken och fördelarna med handeln kan erhållas innan man faktiskt begår kapital.

✅ Detta uppnås tack vare det faktum att algoritmen kan jämföras med historiska grafer.

✅ Utför affärer mycket snabbare än manuella system, så att du kan minimera förluster så mycket som möjligt och få bästa vinster.

✅ Eliminera manuella fel vid laddning.

✅ Övervaka verksamheten i realtid.

 

✅ Nackdelar

Du måste se till att allt är korrekt konfigurerat och justerat, vilket kan vara en av de mest komplexa aspekterna av att köra ett algoritmiskt handelssystem.

Det är nödvändigt att utföra en minimal daglig övervakning av operationerna och en kontroll av systemet, eftersom det vanligtvis inte misslyckas, men eftersom det är ett konstgjort system kan detta hända.

Det finns ett stort utbud av algoritmiska handelssystem på marknaden och inte alla är tillförlitliga, det är därför när man förvärvar något nytt system är det nödvändigt att testa det fullständigt innan det genomförs för att undvika eventuella förluster.

Du måste se till att anslutningen eller den mäklare som du ska använda inte saknas.